Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow INFORMACIJE O CIJENAMA arrow INFORMACIJE O CIJENAMA 31.1.2012.
Skupština - obavijest o cijeni vodeBroj: 50-1/2012

Valpovo, 31.01.2012.Obavijest o cijeni vodeTemeljem Rješenja Hrvatskih voda klasa: UP/Iº-325-04/11-01/4, urbroja: 374-22-4-11-1 od 21.12.2011. godine, a sukladno odredbi čl. 5 st. 2 Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10) kojom je propisano da se za obveznike koji otpadne vode ispuštaju preko uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda s obradom i odlaganjem mulja primjenjuje korekcijski koeficijent k2 = 0,3, izvršena je korekcija cijene vodnih usluga samo za korisnike Valpova koji imaju odvodnju otpadnih voda na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Belišću.


  • visina naknade za zaštitu voda do 31.12.2011. godine = 0,18 kn/m³

  • visina naknade za zaštitu voda od 01.01.2012. godine = 0,27 kn/m³


Vodne usluge vodoopskrbe i odvodnje za područje grada Valpova – VARIJABILNI DIO

Opis

Domaćinstva (stambeni prostor)

Ostali (poslovni prostor)

Domaćinstva (stambeni prostor)

Ostali (poslovni prostor)

Staro – do 31.12.2011.

Novo – 01.01.01.2012.

I - VODA

1.1.Voda

3,88

7,53

3,88

7,53

1.2.PDV 23 %

0,89

1,73

0,89

1,73

Ukupno vodoopskrba

4,77

9,26

4,77

9,26

2.1.Naknada za korištenje voda

0,80

0,80

0,80

0,80

2.2.Naknada za zaštitu voda

0,18

0,18

0,27

0,27

2.3.Naknada za razvoj

1,00

1,00

1,00

1,00

Ukupno naknade

1,98

1,98

2,07

2,07

UKUPNO - VODA

6,75

11,24

6,84

11,33

II - KANALIZACIJA

1.1. Odvodnja

2,55

5,45

2,55

5,45

1.2. Pročišćavanje (usluga Kombel d.o.o.)

1,39

2,97

1,39

2,97

Ukupno kanalizacija

3,94

8,42

3,94

8,42

1.3. PDV 23%

0,91

1,94

0,91

1,94

UKUPNO KANALIZACIJA

4,85

10,36

4,85

10,36

SVEUKUPNO VARIJABILNI DIO

11,60

21,60

11,69

21,69


Mijenja se samo varijabilni dio cijene vodne usluge dok fiksni dio ostaje isti.Sukladno promjeni cijene izvršena je korekcija cijene za socijalno ugroženu kategoriju kućanstava.


Mjesto

Grad Valpovo (s kanalizacijom)

Kategorija korisnika / Opis

Socijalno ugroženi 60% - Varijabilni dio – kn / m³

Osnovna cijena

4.69

PDV 23%

1.08

Naknada za korištenje voda

0.80

Naknada za zaštitu voda

0.27

Naknada za razvoj

1.00

Ukupno

7.84


Ukupna cijena za isporučenu količinu vode za kategoriju socijalno ugroženih građana – korisnika izračunava se po formuli:


Ukupna cijena = Fiksni dio prema promjeru vodomjera – 60% cijene (mjesečno/kn) + Varijabilni dio za količinu nužnu za osnovne potrebe domaćinstva (isporučeno/m³ * cijena za socijalno ugrožene sa porezom i naknadama) – 60% cijene + Varijabilni dio za ostatak potrošnje po ukupnoj cijeni vodne usluge – 100% cijene (potrošnja * cijena)


Visina naknade za zaštitu voda za sve ostale korisnike vodnih usluga čije se otpadne vode ne skupljaju na uređaj za pročišćavanje nije se mijenjala i iznosi 0,90 kn/m³.

Rukovoditelj Službe RiFP

Jasna Stojaković