Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow JAVNA NABAVA arrow REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2012. GODINI
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini
Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« RH, br. 90/11), naručitelj je obvezan voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

U nastavku se nalazi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koje je zaključio naručitelj DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo u postupku javne nabave. Navedeni podatci obnavljati će se najmanje svakih šest mjeseci i biti dostupni za pojedini ugovor u registru najmanje tri godine od datuma konačnog izvršenja pojedinačnog ugovora.

R. br.

Predmet ugovora

Ev. br. nabave/

Ev. br. objave

Vrsta provedenog postupka javne
nabave

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Rok na koji je sklopljen ugovor

Naziv
ponuditelja s kojim je
sklopljen
ugovor;

Naziv podizvoditelja ako postoji

Konačni datum isporuke robe/ pružanja usluge/izv-ođenja radova

Konačni iznos plaćen temeljem ugovora

1.

Doprema i strojna ugradba bitumeniziranog sloja asfalta (BNS) i (HS) u uvaljanom stanju

104 – 3 /2012/ 2012/S 005-0000769

Otvoren postupak sukladno čl. 4. i 21. Zakona o javnoj nabavi

04/12/2012

499.550,00 kn (bez PDV-a)

12 mjeseci

Gradnja d.o.o. Osijek

   

2.

Ručna ugradba asfaltne mješavine na sanaciji oštećenih asfaltnih površina

105 – 3 /2012/ 2012/S 005-0000769

Otvoren postupak sukladno čl. 4. i 21. Zakona o javnoj nabavi

04/12/2012

493.500,00 kn (bez PDV-a)

12 mjeseci

Gradnja d.o.o. Osijek

   

3.

Baždarenje vodomjera

107 – 3 /2012/ 2012/S 005-0000693

Otvoren postupak sukladno čl. 4. i 21. Zakona o javnoj nabavi

04/30/2012

238.660,00 kn (bez PDV-a)

12 mjeseci

Grabar d.o.o. Varaždin

   

4.

Beton

102 – 3 / 2012/ 2012/S 005-0001302

Otvoren postupak sukladno čl. 4. i 21. Zakona o javnoj nabavi

05/21/2012

291.440,00 kn
(bez PDV-a)

12 mjeseci

Autoprijevoznik
vl. Ivić Jerković
Slavonski Brod

   

5.

Motorno gorivo

98-3/2012/ 2012/S 005-0001302

Otvoren postupak sukladno čl. 4. i 21. Zakona o javno nabavi

05/28/2012

1.005.927,99 kn

(bez PDV-a)

12 mjeseci

Euro-Petrol
d.o.o.
Rijeka

   

6.

Tehničko-građevni kamen

101 – 3 /2012/ 2012/S 005-0001302

Otvoren postupak sukladno čl. 4 i 21. Zakona o javnoj nabavi

05/28/2012

544,500.00 kn

12 mjeseci

Gašo d.o.o.

Našice

   

7.

Električna energija

97-3/2012

Otvoren postupak sukladno čl. 4 i 21. Zakona o javnoj nabavi

06/06/2012

174,543.80 kn

12 mjeseci

HEP –
OPSKRBA
d.o.o.

Zagreb

   

8.

Izgradnja 27 crpnih stanica odvodnog sustava otpadnih voda distributivnog područja DVORAC d.o.o. Valpovo

94-13/2012

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 godine.

09/10/2012

12.972.278,29 kn

(bez PDV-a)

2 godine

BRANA d.o.o. Virovitica

   

9.

Izgradnja kolektorske i tlačne kanalizacijske mreže u nasselju Bizovac-XII i XIV faza sa nabavom materijala

2-59/2012

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od 2 godine.

09/10/2012

7.216.394,12 kn

(bez PDV-a)

2 godine

SWIETELSKY B.m.b.H. Podružnica
Zagreb

   

10.

Izrada glavnih projekata sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja aglomeracije Petrijevci, Bizovac, Ladimirevci

193-6/2012

Otvoren postupak sukladno čl. 4 i 21. Zakona o javnoj nabavi

10/02/2012

199.160,00 kn

(bez PDV-a)

12 mjeseci

HIDROING
d.o.o.
Osijek

   

11.

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji postojećeg spojnog cjevovoda u ulici Ive Lole Ribara u Valpovu (ustupanje radova sa isporukom materijala)

197-30/2012

Otvoren postupak sukladno čl. 4 i 21. Zakona o javnoj nabavi

04.10.2012

1.178.526,81 kn

(bez PDV-a)

12 mjeseci

KOMBEL
d.o.o.

Belišće

   

12.

Projektiranje, dobava, izgradnja, montaža, testiranje i puštanje u rad dogradnje postrojenja za obradu pitke vode na vodocrpilište Jarčevac kapaciteta 40 l/s po sistemu ključ u ruke

205-8/2012

Otvoren postupak sukladno čl. 4 i 21. Zakona o javnoj nabavi

10/19/2012

10.820.729,00 kn

(bez PDV-a)

2 godine

VODOTEHNIKA d.d.

Zagreb

   

13.

Baždarenje vodomjera za poslovnu 2013. godinu

2013/S 005-0036121

Otvoren postupak sukladno čl. 4. i 21. Zakona o javnoj nabavi

20.5.2013

295.000,00 kn (bez PDV-a)

12 mjeseci

GRABAR d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 306, 42000 Varaždin

31.5.2013  

Valpovo, 30.studenog 2012. godine