Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow INFORMACIJE O CIJENAMA arrow INFORMACIJE O CIJENAMA 27.12.2012.
Informacije o cijenama 27.12.2012.
Valpovo, 27.12.2012.

PROMJENA VISINE NAKNADE ZA KORIŠTENJE I NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA OD 01.01.2013. GODINE

NN 83/2012 od 23.07.2012. godine – Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda i Uredba o izmjeni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda

Rješenje Hrvatskih voda Klasa: UP/I-325-04/12-01/14, Urbr: 374-22-4-12-1 od 18.12.2012. godine, a sukladno čl. 5 st. 4 Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10) kojom je propisano da se za obveznike koji otpadne vode ispuštaju preko uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda s obradom i odlaganjem mulja primmjenjuje korekcijiski koeficijent k2=0,3 – korekcija visine naknade za zaštitu voda za korisnike Valpova koji imaju odvodnju otpadnih voda priključenu na uređaj za pročišćavanje voda u Belišću.