Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow JAVNA NABAVA arrow REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2013. GODINI
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine RH", br. 90/11, 83/13. i 143/13.), naručitelj je obvezan voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te ga objaviti na svojim internetskim stranicama.

U nastavku se nalazi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koje je zaključio naručitelj DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo u postupku javne nabave. Navedeni podatci obnavljati će se najmanje svakih šest mjeseci i biti dostupni za pojedini ugovor u registru najmanje tri godine od datuma konačnog izvršenja pojedinačnog ugovora.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA DVORAC d.o.o. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI VALPOVO ZA 2013. GODINU:

A) Ugovori o javnoj nabavi

R.

br.

Predmet

ugovora

Ev. br. nabave/

Ev. br. objave

Vrsta provedenog postupka javne
nabave

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Rok na koji je sklopljen ugovor

Naziv
ponuditelja s kojim je
sklopljen
ugovor

Naziv podizvo-ditelja ako postoji

Konačni datum isporuke robe/ pružanja usluge / izvođenja radova

Konačni iznos plaćen temeljem ugovora

1

Ustupanje radova - izvođenje građevinskih i montažnih radova s nabavom materijala za izgradnju odvodnog sustava otpadnih voda za naselja: Bizovac, Ladimirevci, i Satnica (VIII, IX, X faza ) - dodatni radovi

2-6 / 2013. /2013/S 015-002366

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku117. stavak 1. točka 6. Zakona o javnoj nabavi

09.05.13

493.905,13 kn

(bez PDV-a)

37 dana

OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek

/

19.06.13

493.905
,13 kn

(bez PDV-a)

2

Usluga baždarenja vodomjera za poslovnu 2013. godinu

1155 / 2013/

2013/S 005-0036121

Otvoreni postupak sukladno članku 23., 25. i 31. Zakona o javnoj nabavi

20.05.13

190.659,00 kn

12 mjeseci

GRABAR d.o.o. Varaždin

/

3

Nabava motornog goriva i autoplina za poslovnu 2013. godinu

157 / 2013. /

2013/S 005-0039282

Otvoren postupak sukladno članku 23., 25. i 31. Zakona o javnoj nabavi

22.07.13

141.462,27 kn (bez PDV-a)

12 mjeseci

PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata Zagreb, Otok, Oreško- vićeva 6/h, 10 010 Zagreb

/

4

Izrada projekata za rekon -strukciju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje Valpovo

140 / 2013. /

2013 / S 005-0031235

Otvoren postupak sukladno 23.,25. i 31. Zakona o javnoj nabavi

26.08.13

880.000,00 kn

(bez PDV-a)

6 mjeseci

HIDROING d.o.o. Osijek, Tadije Smičiklasa 1, 31 000 Osijek

B) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

 

Red.

broj

Ev.

broj

nabave

Vrsta provedenog postupka javne
nabave

Datum sklapanja okvirnog sporazuma / ugovora

Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma/

ugovora

Razdobljena koji je sklopljen okvirni sporazum / ugovor

Naziv
ponuditelja s kojim je
sklopljen
okvirni sporazum / ugovor

Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma / ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem okvirnog sporazuma / ugovora

Okvirni sporazum (OS)

1.

54/2009

Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS-a s jednim gospodar. subjektom za razdoblje od 4 godine

01.09.2009.

505.667,40 kn

(bez PDV-a)

4 godine

CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Filijala Osijek

   

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

1.1.

54/2009

/

01.09.2009.

126.416,85 kn

( bez PDV-a)

1 godina

CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Filijala Osijek

31.08.10

125.634,67 kn (bez PDV-a)

 

1.2.

4/2010

/

01.09.2010.

133.004,13 kn

( bez PDV-a)

1 godina

CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Filijala Osijek

31.08.11

122.055,27 kn

(bez PDV-a)

 

1.3.

280/2011

/

01.09.2011.

133.004,13 kn

( bez PDV-a)

1 godina

CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Filijala Osijek

31.08.12

114.059,30 kn

(bez PDV-a)

 

1.4.

42-22/2012

/

03.09.12

145.895,85 kn

(bez PDV-a)

1 godina

CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Filijala Osijek

31.08.13

133.426,21 kn

(bez PDV-a)

Okvirni sporazum

(OS)

2.

23-46/2011

Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS-a s jednim gospodar. subjektom za razdoblje od 2 godine

06.07.2011.

2.187.610,99 kn (bez PDV-a)

2 godine

KARAŠICA – VUČICA d.d. Donji Miholjac

   

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

2.1.

23-47/2011

/

06.07.2011.

2.187.610,99 kn

(bez PDV-a)

2 godine

KARAŠICA – VUČICA d.d. Donji Miholjac

30.09.13

2.187.031,61 kn

(bez PDV-a)

Okvirni sporazum

(OS)

3.

159/2013./

2013/S 005-0040165

Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS-a s jednim gospodar. subjektom za razdoblje od 2 godine

24.07.13

306.525,20 kn

(bez PDV-a)

2 godine

HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

   
 

3.1.

159-16/2013. i 0-13-2276

/

02.08.13

153.262,60 kn

(bez PDV-a)

1 godina

HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

   

Valpovo, 4. prosinca 2013. godine