Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow JAVNA NABAVA arrow POSTUPCI JAVNE NABAVE
POSTUPCI JAVNE NABAVE
1. POSTUPAK BAGATELNE NABAVE

Predmet nabave: Izgradnja ceste, pješačke staze i parkirališta u zoni gospodarske poslovne namjene K-III, uz ulice Lj. Gaja i Opatijska, Valpovo.

Poziv za dostavu ponuda objavljen je putem WEB stranica naručitelja DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo 20. veljače 2014. godine.

Broj predmeta: 114-2/2014.

Obavijesti u svezi predmeta nabave: kontakt osoba - Nikola Lovrić, voditelj Odjela za vodoopskrbu i odvodnju DVORAC d.o.o. Valpovo – telefon 031/656-065, mobitel 091 651 5221.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 12. ožujka 2014. godine.1.1. OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Naručitelj: DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo, M. A. Reljkovića 16, 31 550 Valpovo, OIB: 15734642164.

Predmet bagatelne nabave: Izgradnja ceste, pješačke staze i parkirališta u zoni gospodarske poslovne namjene K-III, uz ulice Lj. Gaja i Opatijska, Valpovo.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: GRADNJA d.o.o. Osijek, Ribarska 1, 31 000 Osijek.

Cijena ponude: (bez PDV-a) 356.554,68 kn, ukupna cijena ponude sa PDV-om: 445.693,35 kn.

Razlog odabira: ponuda odabranog ponuditelja je u potpunosti sukladna uvjetima i zahtjevima iz Poziva za dostavu ponuda, s ponuđenom najnižom cijenom ukupnog predmeta nabave.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude objavljuje se na internetskim stranicamam naručitelja u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Objavom Obavijesti o odabiru na internetskim stranicama naručitelja stječe se uvjet za sklapanje ugovora o nabavi, kojem je sastavni dio odabrana ponuda.

Broj: 114-17/2014
Valpovo, 20. ožujka 2014.g.

UPRAVA-DIREKTOR
DVORAC d.o.o. Valpovo:
Mate Pušić, dipl.ing.građ.