Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA arrow Katalog informacija društva DVORAC d.o.o. Valpovo
Katalog informacija društva DVORAC d.o.o. Valpovo

KATALOG INFORMACIJA

društva DVORAC d.o.o. Valpovo

Katalog informacija društva DVORAC d.o.o. Valpovo sadrži pregled, odnosno tip informacija koje društvo DVORAC d.o.o. Valpovo posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire, s pregledom sadržaja, odnosno detaljnijeg opisa pojedinog tipa informacije.

Katalog informacija sadrži sljedeće:

  1. popis informacija koje su dostupne javnosti bez posebnog zahtjeva (objave na web stranicama Društva, FINA, elektronički oglasnik javne nabave, javna priopćenja u medijima, obavijesti, javne zemljišne knjige, sudski registar i sl.)

  2. informacije dostupne korisnicima prava na informaciju na njihov zahtjev

  3. informacije koje nisu dostupne javnosti, u skladu s odredbom članka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama.

1. INFORMACIJE KOJE SU DOSTUPNE JAVNOSTI BEZ POSEBNOG ZAHTJEVA

Naziv informacije/dokumenta

Sadržaj

Organizacija društva

Organizacijski ustroj

Uprava, Skupština i Nadzorni odbor

Imenovanje

Dokumenti-certifikati

ISO

Uvjeti obavljanja djelatnosti

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Odluke jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Poslovanje Društva

Godišnji financijski izvještaj

Cijene usluga

Odluka o cijeni vodnih usluga

Javna nabava

1. odluka o objavljivanju javnog natječaja

2. odluka o odabiru/poništavanju odluke ili postupka

3. sklopljeni ugovori

4. registar ugovora o javnoj nabavi

Osnovna sredstva – nekretnine

nekretnine

Priopćenja

Priopćenja iz rada u svezi funkcioniranja vodoopskrbe i odvodnje

Upiti korisnika

Odgovori

2. INFORMACIJE DOSTUPNE KORISNICIMA PRAVA NA INFORMACIJU

NA NJIHOV ZAHTJEV

Naziv informacije/dokumenta

Sadržaj

Ustrojstvo Društva – vlasnička struktura

Društveni ugovor o promjeni oblika organiziranja javnoga poduzeća u trgovačko društvo

Organizacija Društva

Pravilnik o sistematizaciji, Organizacijski ustroj

Odluke, zaključci

Odluke i zaključci Uprave, Skupštine i Nadzornog odbora Društva

Imovina Društva

Pokretnine i novčana sredstva

Poslovanje Društva

Godišnji plan poslovanja

Ljudski resursi

Broj radnika, kvalifikacijska struktura

Tehnička dokumentacija

1. projektna dokumentacija

2. lokacijske dozvole

3. akti na temelju kojih se može graditi

Voda za piće

1. analiza kvalitete vode

2. podatci o izvorištima

Otpadne vode

1. količine pročišćene vode

2. analiza kvalitete vode

3. INFORMACIJE KOJE NISU DOSTUPNE JAVNOSTI, U SKLADU S ODREDBOM

ČLANKA 8. ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Naziv informacije/dokumenta

Sadržaj

Ljudski resursi

Kadrovska evidencija, matična knjiga, obrasci i evidencije

Druga dokumentacija

Dokumentacija navedena u članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama i u članku 5.Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija društva DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo.

Broj: 7-19/2013

Valpovo, 10.12.2013.g.

UPRAVA-DIREKTOR

DVORAC d.o.o. Valpovo:

Mate Pušić, dipl.ing.građ.

2