Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA arrow Službenik za informiranje (odluka o imenovanju)
Službenik za informiranje (odluka o imenovanju)


Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine RH” broj 25/13.) i članka 33. Društvenog ugovora o promjeni oblika organiziranja javnoga poduzeća u trgovačko društvo, Uprava – direktor DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo, donosi nadnevka 10.12.2013. godine sljedeću:


O D L U K UI.

Za službenika za informiranje u DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo određuje se: Vesna Vujaklija, dipl.iur. koja obavlja poslove rukovoditeljice Sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova, koja je mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.


II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na WEB stranicama DVORAC d.o.o. Valpovo.

 

 

Broj: 7-20/2013
Valpovo, 10.12.2013.g.

 

UPRAVA - DIREKTOR
DVORAC d.o.o. Valpovo:
Mate Pušić, dipl.ing.građ.

D o s t a v i t i :

1. Vesni Vujaklija
2. Oglasna ploča DVORAC d.o.o. Valpovo
3. WEB stranica DVORAC d.o.o. Valpovo
4. Radničko vijeće DVORAC d.o.o. Valpovo
5. Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova DVORAC d.o.o. Valpovo
6. Sektor RIFP DVORAC d.o.o. Valpovo
7. Tehnički i razvojni sektor DVORAC d.o.o. Valpovo
8. Pismohrana