Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow INFORMACIJE O CIJENAMA arrow INFORMACIJE O CIJENAMA 1.4.2014.
INFORMACIJE O CIJENAMA 1.4.2014.

Informacija o promjeni cijena vodnih usluga -

Promjena visine naknade za korištenje voda

od 01.04.2014. godine

U Narodnim novinama broj 10/2014 od 27.01.2014. godine Vlada RH donijela je Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o visini naknade za korištenje voda. Ovom Uredbom se mijenja visina naknade za korištenje voda sa 1,35 kn/m³ na 2,85 kn/m³ isporučene vode (povećanje od 1,50 kn/m³) . Uredba stupa na snagu 1. travnja 2014. godine.

Sljedom navedenog, od 01.04.2014. godine primjenjivati će se cijene vodnih usluga na uslužnom području DVORAC d.o.o. Valpovo kako slijedi:

CIJENE VODNIH USLUGA ZA KORISNIKE NA USLUŽNOM PODRUČJU DVORAC d.o.o. VALPOVO – Primjena od 01.04.2014. godine

Fiksni dio cijene vodnih usluga za sve korisnike

Fiksni dio – voda (vodomjeri po grupama od I – V) – za sve kategorije korisnika

Vodomjer

Iznos

PDV 13%

Ukupno

13/1,5 ; 20/1,5 ; 20/2,5

7.75

1.01

8.76

25/3,5 ; 25/5 ; 25/6 ; 30/5 ; 30/6

15.50

2.02

17.52

40/10 ; 50/15 ; 50/16 ; 50/25

23.25

3.02

26.27

65/25 ; 80/20; 80/25 ; 80/40

31.00

4.03

35.03

100/35 ; 100/50 ; 100/60 ; 125/100 ; 150/75

38.75

5.04

43.79

Fiksni dio - odvodnja (vodomjeri po grupama od I – V) – za sve kategorije korisnika

Vodomjer

Iznos

PDV 13%

Ukupno

13/1,5 ; 20/1,5 ; 20/2,5

3.28

0.43

3.71

25/3,5 ; 25/5 ; 25/6 ; 30/5 ; 30/6

6.56

0.85

7.41

40/10 ; 50/15 ; 50/16 ; 50/25

9.84

1.28

11.12

65/25 ; 80/20; 80/25 ; 80/40

13.12

1.71

14.83

100/35 ; 100/50 ; 100/60 ; 125/100 ; 150/75

16.40

2.13

18.53

Cijena vodnih usluga za područje grada Valpova – vodne usluge vodoopskrbe i odvodnje

Varijabilni dio

Vodne usluge vodoopskrbe i odvodnje za područje grada Valpova

Opis

Domaćinstva (stambeni prostor)

Ostali (poslovni prostor)

VARIJABILNI DIO – PO m³

  

I - VODA

  

1.1.Voda

3,88

7,53

1.2.PDV 13 %

0,50

0,98

Ukupno vodoopskrba

4,38

8,51

2.1.Naknada za korištenje voda

2,85

2,85

2.2.Naknada za zaštitu voda

0,41

0,41

2.3.Naknada za razvoj

1,00

1,00

Ukupno naknade

4,26

4,26

UKUPNO - VODA

8,64

12,77

II - KANALIZACIJA

  

1.1. Odvodnja

2,55

5,45

1.2. Pročišćavanje (usluga Kombel d.o.o.)

1,39

2,97

Ukupno kanalizacija

3,94

8,42

1.3. PDV 13%

0,51

1,09

UKUPNO KANALIZACIJA

4,45

9,51

SVEUKUPNO VARIJABILNI DIO

13,09

22,28

Cijena vodnih usluga za područje općine Bizovac, općine Petrijevci i prigradskih naselja grada Valpova – vodne usluge vodoopskrbe

Varijabilni dio

Cijena vodnih usluga za područje općine Bizovac, općine Petrijevci i prigradskih naselja grada Valpova

Opis

Domaćinstva (stambeni prostor)

Ostali (poslovni prostor)

VARIJABILNI DIO – PO m³

  

I - VODA

  

1.1.Voda

5,45

11,99

1.2.PDV 13 %

0,71

1,56

Ukupno vodoopskrba

6,16

13,55

2.1.Naknada za korištenje voda

2,85

2,85

2.2.Naknada za zaštitu voda

1,35

1,35

2.3.Naknada za razvoj

1,00

1,00

Ukupno naknade

5,20

5,20

UKUPNO - VODA

11,36

18,75

SVEUKUPNO VARIJABILNI DIO

11,36

18,75

Cijena vodnih usluga za područje općine Koška – vodne usluge vodoopskrbe

Varijabilni dio

Cijena vodnih usluga za područje općine Koška

Opis

Domaćinstva (stambeni prostor)

Ostali (poslovni prostor)

VARIJABILNI DIO – PO m³

  

I - VODA

  

1.1.Voda

6,33

13,53

1.2.PDV 13 %

0,82

1,76

Ukupno vodoopskrba

7,15

15,29

2.1.Naknada za korištenje voda

2,85

2,85

2.2.Naknada za zaštitu voda

1,35

1,35

2.3.Naknada za razvoj

-

-

Ukupno naknade

4,20

4,20

UKUPNO - VODA

11,35

19,49

SVEUKUPNO VARIJABILNI DIO

11,35

19,49

Ukupna cijena za isporučenu količinu vode izračunava se po formuli:

Ukupna cijena = Fiksni dio prema promjeru vodomjera (mjesečno/kn)

+ Varijabilni dio (isporučeno/m³ * cijena sa porezom i naknadama)

CIJENA VODE ZA SOCIJALNO UGORŽENU KATEGORIJU GRAĐANSTVA

Fiksni dio cijene prema vodomjeru I grupe (promjeri: 13/1,5; 20/1,5; 20/2,5)

Mjesto

Grad Valpovo

(s kanalizacijom) – (kn/m³)

Općina Bizovac, Općina Petrijevci, prigradska naselja grada Valpova (bez kanalizacije)

(kn/m³)

Općina Koška

(bez kanalizacije) - (kn/m³)

Cijena 01.01.2014.

Osnovna

Socijalno ugroženi 60%

Osnovna

Socijalno ugroženi 60%

Osnovna

Socijalno ugroženi 60%

Opis

Fiksni dio

Var. dio

Fiksni dio

Var. dio

Fiksni dio

Var. dio

Fiksni dio

Var. dio

Fiksni dio

Var. dio

Fiksni dio

Var. dio

Osnovna cijena -voda

7.75

3.88

4.65

2.33

7.75

5.45

4.65

3.27

7.75

6.33

4.65

3.80

PDV 13%

1.01

0.50

0.60

0.30

1.01

0.71

0.60

0.43

1.01

0.82

0.60

0.49

Osnovna cijena odvodnja

3.28

3.94

1.97

2.36

        

PDV 13%

0.43

0.51

0.26

0.31

        

Naknada za korištenje voda

 

2.85

 

2.85

 

2.85

 

2.85

 

2.85

 

2.85

Naknada za zaštitu voda

 

0.41

 

0.41

 

1.35

 

1.35

 

1.35

 

1.35

Naknada za razvoj

 

1.00

 

1.00

 

1.00

 

1.00

 

0.00

 

0.00

Ukupno

12.47

13.09

7.48

9.56

8.76

11.36

5.25

8.90

8.76

11.35

5.25

8.49

Rukovoditelj Sektora RIFP

Jasna Stojaković, dipl.oec.