Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow JAVNA NABAVA arrow REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2014. GODINI.
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2014. GODINI.

Broj:4-4/2014.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2014. GODINI.

A) Ugovori o javnoj nabavi
R. br. Predmet ugovora Ev. br. nabave/ Ev. br. objave Vrsta provedenog postupka javne
nabave
Datum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog ugovora Rok na koji je sklopljen ugovor Naziv
ponuditelja s kojim je
sklopljen
ugovor
Naziv podizvo-ditelja ako postoji Konačni datum isporuke robe/ pružanja usluge/izv-ođenja radova Konačni iznos plaćen temeljem ugovora
1. Usluga baždarenja vodomjera za poslovnu 2013. godinu 1155/ 2013/ 013 /S 005-0036121 Otvoreni postupak javne nabave 20.05.13 190.659,00 kn (bez PDV-a) 12 mjeseci GRABAR d.o.o. Varaždin / 20.5.2014. 115.609,00 (bez PDV-a)
2. Nabava motornog goriva i autoplina za poslovnu 2013. godinu 157/ 2013./ 2013/ S 005-0039282 Otvoren postupak javne nabave 22.07.13 141.462,27 kn (bez PDV-a) 12 mjeseci PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata Zagreb, Otok, Oreškovićeva 6/h, 10 010 Zagreb / 22.7.2014. 112.472,16 (bez PDV-a)
3. Izgradnja vodovodne mreže u naseljima Normanci i Topoline 23-18/ 2014. Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi 3.3.2014. 260.921,88 kn (bez PDV-a) do 31.5.2014. URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo Valpovo, M. A. Reljkovića 16, 31 550 Valpovo   31.5.2014. 234.441,04 (bez PDV-a)
4. Izrada Idejnog i glavnog projekta za kanalizacijski sustav Koška „Sekundarna kanalizacijska mreža naselja Koška i Niza Broj:24-15/ 2014. i 24-20/ 2014. Broj: 111/14. Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi 9.5.2014. 69.500,00 kn (bez PDV-a) 2 mjeseca IDT-inženjering d.o.o. Osijek, K. P. Svačića 16, 31 000 Osijek      
5. Novelacija STUDIJE IZVODIVOSTI projekta "Istočna Slavonija– projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo i Belišće" 22-29/ 2014 Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi 27.3.2014. 185.000,00 kn (bez PDV-a) do 1.9.2014. HIDROING d.o.o. Osijek, Tadije Smičiklasa 1, 31 000 Osijek      
6. Izgradnja ceste, pješačke staze i parkirališta u zoni gospodarske poslovne namjene K-III, uz ulice Lj. Gaja i Opatijska, Valpovo 114-18/ 2014 Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi 2.4.2014. 356.554,68 kn (bez PDV-a) 30 dana GRADNJA d.o.o. Osijek, Ribarska 1, 31 000 Osijek,   22.8.2014. 355.835,16 (bez PDV-a )
7. Izrada projekata za rekonstrukciju i dogradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje Valpovo Broj: 22-35/ 2014 i 22-72/ 2014 Broj: H-11/14 i H--31/14 Urbroj:59-13-734-14 i Ur.broj 59-13-1751-14 Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi 11.4.2014. 193.230,00 (bez PDV-a) 30.6.2014. HIDROING d.o.o. Osijek, Tadije Smičiklasa 1, 31 000 Osijek      
8. Osiguranje imovine, osoba i motornih vozila 42-46/ 2014. Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi 28.4.2014. 145.516,54 kn (bez PDV-a) 12 mjeseci CROATIA OSIGURANJE d.d. Filijala Osijek /    
9. Izrada idejnog rješenje i glavnog projekta kanalizacijskog sustava grada Valpova „Odvodnja otpadnih voda naselja Šag“ Broj: 128-10/ 2014. i 128-19/2014. Broj: 22/14 Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi 14.5.2014. 73.500,00 kn (bez PDV-a) 55 dana PRONGRAD BIRO d.o.o. za projektiranje i nadzor u graditeljstvu Zagreb, Vrisnička 16, 10 000 Zagreb   30.8.2014. 73.500,00 (bez PDV-a)
10 Novčani kredit od 600.000,00 kn PN-VI. 40/14; 95-12/14; 500140-9047590 Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi 29.9.2014. Trošak: - kamate 38.216,88 i - naknada 3.000,00 kn - UKUPNO 41.216,88 24 mjeseca SLATINSKA BANKA d.d. Slatina      
B) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
  Red. broj Ev. broj nabave Vrsta provedenog postupka javne
nabave
Datum sklapanja okvirnog sporazuma / ugovora Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma/ ugovora Razdobljena koji je sklopljen okvirni sporazum/ugovor Naziv
ponuditelja s kojim je
sklopljen
okvirni sporazum/ ugovor
Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma/ ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem okvirnog sporazuma/ ugovora
Okvirni sporazum (OS) 1. 159/2013./ 2013/S 005-0040165 Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS-a s jednim gospodar. subjektom za razdoblje od 2 godine 24.07.13 306.525,20 kn (bez PDV-a) 2 godine HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb    
  1.1. 159-16/2013. i 0-13-2276 / 02.08.13 153.262,60 kn (bez PDV-a) 1 godina HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb 31.7.2014. 157.095,56 (bez PDV-a)
  1.2. 111-5/2014 i 0-14-2043 / 22.7.2014. 142.339,55 kn (bez PDV-a) 1 godina HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb    
Valpovo, 17.12.2014. godine