Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow JAVNA NABAVA arrow Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini

Broj: 4-5/2015.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015. GODINI.

A) Ugovori o javnoj nabavi

R.

br.

Predmet

ugovora

Ev. br. nabave/

Ev. br. objave

Vrsta provedenog postupka javne
nabave

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Rok na koji je sklopljen ugovor

Naziv
ponuditelja s kojim je
sklopljen
ugovor

Naziv podizvo-ditelja ako postoji

Konačni datum isporuke robe/ pružanja usluge/izv-ođenja radova

Konačni iznos plaćen temeljem ugovora

1.

Nabava motornog goriva i autoplina za razdoblje od 12 mjeseci

Broj: Io.158-PN-II.1/15

Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi

15.7.2015.

112.408,00 kn (bez PDV-a)

12 mjeseci

PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata Zagreb, Otok, Oreškovićeva 6/h, 10 010 Zagreb

/

   

2.

Osiguranje imovine, osoba i motornih vozila

42-46/2014.

Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi

29.4.2015

145.516,54 kn

(bez PDV-a)

12 mjeseci

CROATIA OSIGURANJE d.d. Filijala Osijek

/

   

3.

Nabava financijskih sredstava – novčanog kredita u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Broj:

Io. 160-PN-IV.32/15.

Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi

11.8.2015

Trošak:

- kamate i

- naknada

88.287,18 kn

36 mjeseca

PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb

 

24.8.2015

 

4.

Rekonstruk. vodotornjeva Harkanovci i Habjanovci i ugradnja NUS-a (Ustupanje radova sa isporukom materijala)

Broj: Io. 163/2015.

Postupak nabave bagatelne vrijednosti sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi

25.8.

2015.

188.690,00 kn

30 dana

H 5 d.o.o. Belovar

     

B) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

 

Red.

broj

Ev.

broj

nabave

Vrsta provedenog postupka javne
nabave

Datum sklapanja okvirnog sporazuma / ugovora

Iznos sklopljenog okvirnog sporazuma/

ugovora

Razdobljena koji je sklopljen okvirni sporazum / ugovor

Naziv
ponuditelja s kojim je
sklopljen
okvirni sporazum / ugovor

Datum konačnog izvršenja okvirnog sporazuma/ ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem okvirnog sporazuma/ ugovora

Okvirni sporazum

(OS)

1.

2015/S 005-0023934

Otvoreni postupak javne nabave s namjerom sklapanja OS-a s jednim gospodar. subjektom za razdoblje od 2 godine

17.8.2015.

744.947,04 kn

(bez PDV-a)

2 godine

HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

   
 

1.1.

159-12/2015. i 0-15-2152

/

31.8.2015.

153.262,60 kn

(bez PDV-a)

1 godina

HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb

31.8.2016.

157.095,56 (bez PDV-a)

                   

Valpovo, 30. prosinca 2015. godine

DVORAC d.o.o. Valpovo

UPRAVA-DIREKTOR:

Mate Pušić, dipl.ing.