Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow JAVNA NABAVA arrow REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2016. GODINI
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2016. GODINI
Broj: 4-6/2016

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI U 2016. GODINI.

A) Ugovori o javnoj nabavi

R.
br.
Predmet ugovora Ev. br. nabave/ Ev. br. objave Vrsta provedenog postupka javne
nabave
Datum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog ugovora (kn) Rok na koji je sklopljen ugovor Naziv
ponuditelja s kojim je
sklopljen
ugovor
Naziv podizvo-ditelja ako postoji Konačni datum isporuke robe/ pružanja usluge / izv-ođenja radova Konačni iznos plaćen temeljem ugovora (kn)
1. Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Petrijevci – montažne crpne stanice na području naselja Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac i Ladimirevci PN-I.1/16 Io. 130/2016. Ev.br.objave: 2016/S 005-0004287. Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti 27.5.
2016.
10.761.306,52 15.12.
2016.
Zajednica ponuditelja : VODOVOD-MONTAŽA d.o.o. Osijek i SOKOL d.o.o. Osijek   15.12.
2016.
 
2. Usluga stručnog nadzora na projektu: izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Petrijevci – montažne crpne stanice na području naselja Petrijevci, Satnica, Samatovci, Bizovac i Ladimirevci Io.139-2/2016. Postupak nabave bagatelne vrijednosti 1.6.
2016.
190.000,00 31.12.
2016.
IDT – INŽENJERING d.o.o. Osijek   31.12.
2016.
 
3. Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije petrijevci – kolektorska, tlačna, sekundarna kanalizacijska mreža i montažne crpne stanice u naselju ladimirevci PN-I.5/16 Io. 148/2016. Ev.br. objave:2016/S 005-0009624. Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti 28.6.
2016.
5.013.946,52 30.12.
2016.
KARAŠICA – VUČICA d.d. Donji Miholjac   30.12.
2016.
 
4. Usluga stručnog nadzora na projektu: izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Petrijevci – kolektorska, tlačna, sekundarna kanalizacijska mreža i montažne crpne stanice u naselju Ladimirevci Io.160/2016. Postupak nabave bagatelne vrijednosti 19.7.
2016.
171.800,00 30.12.
2016.
IDT – INŽENJERING d.o.o. Osijek   30.12.
2016
 
5. Nabava motornog goriva i autoplina za razdoblje od 12 mjeseci Io. 41/2016-PN-III.1/16. Postupak nabave bagatelne vrijednosti 17.8.
2016.
110.112,00   PETROL d.o.o. za Zagreb /    
6. Izgradnja sustava javne vodoopskrbe na području općine Koška – vodoopskrbne mreže naselja Lug Subotički i Ledenik sa pripadajućim objektima PN-I.10/16. Io. 167/2016. Ev.br. objave: 2016/S 005-0016519 Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti 7.9.
2016.
2.960.336,79 12 mjeseci URBANIZAM d.o.o. Valpovo ALHIDADA d.o.o Petrijevci; ANIK d.o. Peteranec; HADVA d.o.o. Osijek 12.12.
2016.
2.927.502,26
7. Nabava motornog vozila – dostavno vozilo sa dva sjedala Io.170/2016. Postupak nabave bagatelne vrijednosti 8.9.
2016.
77.636,00 60 mjeseci ORTEO d.o.o. Osijek      
8. Usluga stručnog nadzora na projektu: „Izgradnja sustava vodoopskrbe – vodoopskrbne mreže naselja Lug Subotički i Ledenik sa pripadajućim objektima Io.176/2016. Postupak nabave bagatelne vrijednosti 21.9.
2016.
126.800,00 31.12.
2016.
VL-ING d.o.o. Valpovo   13.12.
2016
126.800,00
9. Nabava motornih vozila – osobno i kombi vozilo Io.179/2016. Postupak nabave bagatelne vrijednosti 27.9.
2016.
139.038,50 60 mjeseci ORTEO d.o.o. Osijek      
10. Radovi na izgradnji: projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Koška – izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Koška PN-I.8/16. 5Io. 153/2016. Ev.br.objave:2016/S 005-0011744. Otvoreni postupak nabave male vrijednosti 18.10.
2016.
8.126.071,30 19 mjeseci Zajednica ponuditelja: IZGRADNJA VVK d.o.o. Vinkovci i LOVECO d.o.o. Rijeka      
11. Usluga stručnog nadzora na projektu: Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Koška - izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Koška Io.185/2016. Postupak nabave bagatelne vrijednosti 10.11.
2016
190.000,00 19 mjeseci INFRATERRA d.o.o. Zagreb      
12. Sanacija sustava za dezinfekciju vode uz tehnološki nadzor – Vodocrpilište Jarčevac Io.192/2016. Postupak nabave bagatelne vrijednosti 18.11.
2016
180.000,00 31.12.
2016.
ADVANCED AIR & WATER TECHNOGIES j.d.o.o. Zagreb / 30.11.
2016.
180.000,00
13. Nabava financijskih sredstava – novčanog kredita u iznosu od 600.000,00 kn. Io.190/2016. - PN-V.36/2016. Postupak nabave bagatelne vrijednosti 30.11.
2016
23.599,78 24 mjeseca PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb      


Valpovo, 29. prosinca 2016. godine

DVORAC d.o.o. Valpovo

UPRAVA-DIREKTOR: Mate Pušić, dipl.ing.