Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna


priznanje

Dana 26. studenoga 2010. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek dodijelila je tvrtki Dvorac d.o.o. Valpovo priznanje za 40 godina rada i opstojnosti na tržištu.
NATJEČAJ

NATJEČAJ ...

Želite li znati više  ....
 

OBUSTAVA VODE

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo izvješćuje korisnike usluge javne vodoopskrbe na području grada Valpovo da zbog kvara na vodovodnoj mreži neće biti vode u dijelu ulice Zinke Kunc,  a u ostalim dijelovima grada moguć je slabiji pritisak u mreži.
Sanacija kvara je u tijeku, a završetak predviđamo do 12,00 sati.

 

NATJEČAJ

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo, M.A. Reljkovića 16, nadnevka 07.11.2017. godine objavljuje potrebu za zapošljavanjem radnika sa zasnivanjem radnog odnosa na radnom mjestu:

Kontrolor naplate I – SSS/KV – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci zbog potreba procesa rada.

 Uvjeti i kriteriji za obavljanje poslova – KONTROLOR NAPLATE I

Stručna sprema:            SSS/KV
Radno iskustvo:            6 mjeseci

Opis poslova:
- provjerava, utvrđuje i u detalje kompletira podatke o korisnicima usluga (ime i prezime, adresa, mjesto zaposlenja i dr.)
- pravodobno dostavlja korisnicima račune i uplatnice
- prijavljuje nove korisnike usluga Društvu
- prijavljuje korisnike usluga koji nisu podmirili svoje obveze po ispostavljenim obavijestima o dugovanjima
- dostavlja informacije sa terena, od prijave novih korisnika, promjene podataka o novim korisnicima, odjave korisnika u pisanoj formi
- dostavlja opomene korisnicima za neplaćene račune za vodu
- pravodobno dostavlja liste očitanja referentima naplate
- pravodobno i točno dostavlja podatke potrebne za prisilnu naplatu pravnoj službi Društva
- odgovoran za davanje točnosti podataka o korisnicima usluga
- obavlja dostavu računa pravnim osobama i obrtnicima i odgovoran za točnost podataka u svezi prijave/odjave korisnika
- obavlja i druge poslove po potrebi posla i nalogu neposrednog rukovoditelja.


Neće se razmatrati zamolbe pristigle bez odgovarajućih potvrda o stečenom formalnom obrazovanju i radnom iskustvu.
Sa kandidatima koji zadovoljavaju kriterije natječaja obavit će se usmeno testiranje (intervju).
Sa odabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu.
Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.dvorac.hr
Zamolbe kandidata slati na adresu: DVORAC d.o.o. Valpovo, M. A. Reljkovića 16, 31 550 Valpovo.
Zaprimanje zamolbi je do zaključno sa 20.11.2017. godine do 11,00 sati.
Za dodatne informacije u svezi natječaja kandidati se mogu obratiti na telefon: 031/656-061.

 

Važni telefoni

Vodovod i kanalizacija prijava kvara u radno vrijeme
(031) 656 065

Vodovod i kanalizacija dežurstvo
(091) 5835 065

Očitanja stanja za korisnike i reklamacije u radno vrijeme
(031)  656 068

Vodocrpilište Jarčevac
(031) 395-610,
(031) 395-530