Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow Vijesti arrow Blic Vijest arrow NATJEČAJ za direktora Društva ...


priznanje

Dana 26. studenoga 2010. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek dodijelila je tvrtki Dvorac d.o.o. Valpovo priznanje za 40 godina rada i opstojnosti na tržištu.
NATJEČAJ za direktora Društva ...

NATJEČAJ za direktora Društva ...

Na temelju članka 31. i 32. Društvenog ugovora o promjeni oblika organiziranja javnoga poduzeća u trgovačko društvo i Odluke Skupštine DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo od 23.11.2017. godine, DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo, M. A. Reljkovića 16, raspisuje

 NATJEČAJ

za jedinog člana Uprave – direktora Društva

za mandatno razdoblje od četiri godine

I. Kandidat za poslove direktora mora pored uvjeta propisanih zakonom ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. Visoka stručna sprema (VII stupanj);

2. Radno iskustvo od najmanje pet godina u struci, od čega tri godine na rukovodećim radnim mjestima;

3. Da kod kandidata ne postoje ograničenja za obavljanje poslova člana uprave u smislu članka 239.      stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

 

II. Uz prijavu svaki kandidat je obvezan dostaviti:

1. Kratak životopis;

2. Dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta;

3. Program rada i poslovanja Društva za mandatno razdoblje.

  Prijave za natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnim prilozima dostaviti u navedenom roku u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom sa naznakom «Natječaj za direktora Društva» na adresu:

DVORAC d.o.o. Valpovo, M. A. Reljkovića 16, 31 550  Valpovo, ZA SKUPŠTINU.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DVORAC d.o.o. Valpovo

 

Važni telefoni

Vodovod i kanalizacija prijava kvara u radno vrijeme
(031) 656 065

Vodovod i kanalizacija dežurstvo
(091) 5835 065

Očitanja stanja za korisnike i reklamacije u radno vrijeme
(031)  656 068

Vodocrpilište Jarčevac
(031) 395-610,
(031) 395-530