Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna


priznanje

Dana 26. studenoga 2010. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek dodijelila je tvrtki Dvorac d.o.o. Valpovo priznanje za 40 godina rada i opstojnosti na tržištu.
NATJEČAJ za direktora Društva ...

NATJEČAJ za direktora Društva ...

Na temelju članka 31. i 32. Društvenog ugovora o promjeni oblika organiziranja javnoga poduzeća u trgovačko društvo i Odluke Skupštine DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo od 23.11.2017. godine, DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo, M. A. Reljkovića 16, raspisuje

 NATJEČAJ

za jedinog člana Uprave – direktora Društva

za mandatno razdoblje od četiri godine

I. Kandidat za poslove direktora mora pored uvjeta propisanih zakonom ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. Visoka stručna sprema (VII stupanj);

2. Radno iskustvo od najmanje pet godina u struci, od čega tri godine na rukovodećim radnim mjestima;

3. Da kod kandidata ne postoje ograničenja za obavljanje poslova člana uprave u smislu članka 239.      stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

 

II. Uz prijavu svaki kandidat je obvezan dostaviti:

1. Kratak životopis;

2. Dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta;

3. Program rada i poslovanja Društva za mandatno razdoblje.

  Prijave za natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave.

Nepravodobno pristigle i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnim prilozima dostaviti u navedenom roku u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom sa naznakom «Natječaj za direktora Društva» na adresu:

DVORAC d.o.o. Valpovo, M. A. Reljkovića 16, 31 550  Valpovo, ZA SKUPŠTINU.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DVORAC d.o.o. Valpovo

 

Važni telefoni

Vodovod i kanalizacija prijava kvara u radno vrijeme
(031) 656 065

Vodovod i kanalizacija dežurstvo
(091) 5835 065

Očitanja stanja za korisnike i reklamacije u radno vrijeme
(031)  656 068

Vodocrpilište Jarčevac
(031) 395-610,
(031) 395-530