Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow CJENIK USLUGA
Cjenik usluga

CJENIK VODNIH USLUGA NA USLUŽNOM PODRUČJU DVORAC d.o.o. Valpovo

primjena od 1.6.2016. godine

1. Ukupna cijena vodnih usluga, s porezima i naknadama:

1.1. Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za sve korisnike

Fiksni dio – voda – za sve kategorije korisnika - mjesečno

Obračun

Iznos

PDV 13%

Ukupno

Mjesečno

14.53

1.89

16.42

Fiksni dio - odvodnja – za sve kategorije korisnika - mjesečno

Obračun

Iznos

PDV 13%

Ukupno

Mjesečno

5.27

0.69

5.96

1.2. Varijabilni dio cijene vodnih usluga

OPIS

Područje I – kn/m³

Područje II – kn/m³

Područje III – kn/m³

Grad Valpovo – s odvodnjom

Prigradska naselja
Grada Valpova;
Općina Bizovac;
Općina Petrijevci

Općina Koška

 

Domaćinstva

Ostali

Domaćinstva

Ostali

Domaćinstva

Ostali

Voda

5,81

9.01

5,81

9.01

5.81

9.01

PDV 13%

0,76

1.17

0,76

1.17

0.76

1.17

Ukupno voda

6,57

10.18

6,57

10.18

6.57

10.18

Odvodnja

2,54

5,42

       

Pročišćavanje

1,60

3,42

       

PDV 13%

0,54

1,15

       

Ukupno odvodnja

4,68

9,99

       

Naknada korištenje voda

2,85

2,85

2,85

2,85

2,85

2,85

Naknada zaštita voda

0,41

0,41

1,35

1,35

1,35

1,35

Naknada za razvoj

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

SVEUKUPNO

15,51

24.43

11,77

15.38

10.77

14.38

2. CIJENA VODE ZA SOCIJALNO UGROŽENU KATEGORIJU GRAĐANSTVA

2.1. Fiksni dio cijene za socijalno ugroženu kategoriju građanstva

Fiksni dio – voda – za sva područja (I, II, III) - mjesečno

Obračun

Iznos

PDV 13%

Ukupno

Mjesečno

8.72

1.13

9.85

Fiksni dio - odvodnja – za za sva područja (I, II, III) - mjesečno

Obračun

Iznos

PDV 13%

Ukupno

Mjesečno

3.16

0.41

3.57

2.2. Varijabilni dio cijene vodnih usluga za socijalno ugroženu kategoriju građanstva

OPIS

Područje I – kn/m³

Područje II – kn/m³

Područje III – kn/m³

Grad Valpovo – s odvodnjom

Prigradska naselja
Grada Valpova;
Općina Bizovac;
Općina Petrijevci

Općina Koška

Voda

3,49

3,49

3.49

PDV 13%

0,45

0,45

0.45

Ukupno voda

3,94

3,94

3.94

Odvodnja

1,52

   

Pročišćavanje

0,96

   

PDV 13%

0,32

   

Ukupno odvodnja

2,80

   

Naknada korištenje voda

2,85

2,85

2,85

Naknada zaštita voda

0,41

1,35

1,35

Naknada za razvoj

1,00

1,00

0,00

SVEUKUPNO

11,00

9,14

8.14

UPRAVA – DIREKTOR
DVORAC d.o.o. Valpovo
Mate Pušić, dipl.ing.građ.