Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow POLITIKA KVALITETE


priznanje

Dana 26. studenoga 2010. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek dodijelila je tvrtki Dvorac d.o.o. Valpovo priznanje za 40 godina rada i opstojnosti na tržištu.
Politika kvalitete

Politika upravljanja kvalitetom je dio dugoročne politike Društva s ciljem ostvarenja svih zakonskih obveza, ugovorenih zahtjeva, zaštite zdravlja i sigurnost ljudi, imovine i biološke okoline.

Glavni cilj Društva je ostvarenje svih ugovorenih zahtjeva, odnosno ispunjenje očekivanih zahtjeva naših korisnika u pogledu funkcioniranja cjelokupnog vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje.

Za ostvarenje ovih ciljeva nužan je puni angažman svih zaposlenih u Društvu.

Zbog toga se politika kvalitete zasniva na sljedećim načelima:

1. Želimo u potpunosti zadovoljiti korisnike svojih usluga.
Zadovoljstvo korisnika ostvarit ćemo kroz :
- proizvodnju i distribuciju zdravstveno ispravne vode, proširenje kapaciteta proizvodnje i filtracije pitke vode, osiguravanjem dobrog pritiska vode s najnižom mogućom cijenom vode,
- odvodnju otpadnih voda na svom distributivnom području izvršiti u cjelosti i u skladu sa propisima i zahtjevima struke s najnižom mogućom cijenom odvodnje,
- izgradnjom i proširenjem vodovodnog i odvodnog sustava povećati i broj korisnika, s obzirom da veći broj korisnika pozitivno utječe na kvalitetu isporuke pitke vode.

2. Dobavljači su značajan element u postizanju kvalitete vode i kontinuirane i kvalitetne isporuke vode i obavljanja usluge odvodnje.
Posebnu važnost posvećujemo izboru dobavljača i težimo razvijanju dugoročnih i partnerskih odnosa zasnovanih na međusobnom povjerenju i uvažavanju, otvorenoj komunikaciji i razmjeni informacija.

3. Odgovoran odnos prema prirodnim resursima i okolišu, zdravlju ljudi, djelovanje sukladno nacionalnim i međunarodnim standarsima i kriterijima kvalitete i efikasnosti, pridržavanje Kodeksa etike u poslovanju, pravo na pristup informacijama i otvorenost prema javnosti u najširem smislu, jamstvo su našeg doprinosa očuvanju i unapređenju okoliša i potvrda našeg odgovornosg odnosa prema korisnicima naših usluga i društvenoj zajednici u cjelini sukladno konceptu društveno odgovornog poslovanja

4. Uprava i poslovodstvo Društva su ovlašteni i odgovorni za provođenje politike i ciljeva kvalitete, te cijelog sustava upravljanja kvalitetom, utvrđenog Priručnikom kvalitete. Uprava potiče sve zamisli i prijedloge s ciljem razvoja i poboljšanja sustava.

5. Zaposleni u Društvu temeljni su resurs i realizator sustava upravljanja kvalitetom. Oni izravno svojim znanjem i zalaganjem ostvaruju postavljene ciljeve. Svaki zaposlenik u okviru svojih ovlaštenja je odgovoran za kvalitetu svoga rada, stoga je osposobljavanje zaposlenika i propagiranje spoznaje o kvaliteti, te postizanje zadovoljstva zaposlenika i njihovo stručno osposobljavanje trajni zadatak uprave i poslovodstva Društva.
Motivirani zaposlenici, njihovo znanje i iskustvo, te odgovoran odnos prema poslu i korisnicima usluga, garancija su stalnog unapređenja kvalitete naših usluga i zadovoljstva naših korisnika.

6. Ulaganje u održavnje i razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje sukladno potrebama i očekivanjima postojećih i budućih korisnika usluga, vlasnika, te društvene zajednice, uz primjenu najnovijih i provjerenih tehnoloških rješenja, osnova su za postizanje društvenih i ekonomskih ciljeva razvoja društva, zadovoljstva korisnika i dobrobiti svakog pojedinca i zajednice u cjelini.

7. Ovom Politikom kvalitete proklamiramo i uspostavljamo sustav kvalitete i njegovo kontinuirano poboljšavanje.
S proklamiranom Politikom kvalitete uprava i poslovodstvo će upoznati sve zaposlenike, dobavljače i korisnike na svom distributivnom području.


D I R E K T O R
Mate Pušić,dipl.ing.građ.

U Valpovu, 18. rujna 2013.
 

Važni telefoni

Vodovod i kanalizacija prijava kvara u radno vrijeme
(031) 656 065

Vodovod i kanalizacija dežurstvo
(091) 5835 065

Očitanja stanja za korisnike i reklamacije u radno vrijeme
(031)  656 068

Vodocrpilište Jarčevac
(031) 395-610,
(031) 395-530