Skip to content

DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti

Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti :: Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo :: Centrala: (031) 656 060 Fax: (031) 656 066
Naslovna arrow CJENIK USLUGA arrow CJENIK GEODETSKIH USLUGA
Cjenik geodetskih usluga

CJENIK GEODETSKIH USLUGA – 1.3.2012.

R.b.

Naziv

Cijena

PDV 25%

Ukupno (kn)

1

Izrada PGP-a za obiteljske građevine

2.500,00

625,00

3.125,00

2

Izrada PGP-a za EXTRAVILAN po 1 ha

2.500,00

625,00

3.125,00

3

Izrada PGP-a za INTRAVILAN po 1ha

3.100,00

775,00

3.875,00

4

Izrada PGP-a LINIJSKIH (ulice) INTRAVILAN po 1 km

5.800,00

1.450,00

7.250,00

5

Izrada PGP-a LINIJSKIH (ulice) EXTRAVILAN po 1 km

4.500,00

1.125,00

5.625,00

6

Situacijski nacrt stvarnog stanja (za uporabnu dozvolu) < 1 ha

2.845,00

711,25

3.556,25

7

Elaborat iskolčenja jedne građevine

(svaka naredna građevina +420,00 kn + PDV 25% 105,00 = 525,00 kn)

1.500,00

375,00

1.875,00

8

Elaborat iskolčenja (poslovne zgrade + parking)

2.100,00

525,00

2.625,00

9

Upis objekta (evidentiranje)

3.800,00

950,00

4.750,00

10

Pokazivanje međe – do 1 ha

(iznad 1 ha = 406,50 kn/ha + PDV 25% 101,63 = 508,13 kn/ha)

2.845,53

711,38

3.556,91

11

Promjena kulture

1.500,00

375,00

1.875,00

12

Parcelacija osnovne parcele na dva dijela

( svaka druga parcela 30% osnovne )

2.800,00

700,00

3.500,00

13

Parcelacija EXTRAVILAN osnovne parcele na dva dijela

( svaka druga parcela 30% osnovne )

3.500,00

875,00

4.375,00

14

Ucrtavanje vodova po 1 m

3,00

0,75

3,75

15

Iskolčenje vodova po 1 m

4,47

1,12

5,59

16

Snimanje vodova po 1 m

4,00

1,00

5,00

17

Digitalno ucrtavanje vodova – do 1000 m

550,00

137,50

687,50

18

Digitalno ucrtavanje vodova – preko 1000 m / po metru

0,50

0,13

0,63

19

Geodeta – geometar I – radni sat

72,29

18,07

90,36

20

Samostalni geodetski stručnjak II – radni sat

93,78

23,45

117,23

21

Izlazak vozilom na teren za obavljanje geodetskih poslova – po km

15,00

3,75

18,75

ELABORAT

R.b.

Izrada elaborata u svim fazama

Cijena

PDV 25%

Ukupno (kn)

1

PGP + iskolčenje + upis

7.500,00

1.875,00

9.375,00

2

PGP + parcelacija + iskolčenje + upis

9.500,00

2.375,00

11.875,00

3

Iskolčenje trase voda + snimanje po 1 m

8,94

2,24

11,18

Prikazane cijene su trenutno stanje na tržištu. Dozvoljena mogućnost slobodnog formiranja cijena u okviru službene cijene tablično prikazane, a u odnosu na mjesto odrade,vrijeme i količine utrošenih sati.